HomeOver onsTaxatieKontakt
TaxatieEr zijn verschillende redenen om uw woning te laten taxeren. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een hypotheek heeft u vaak een taxatierapport nodig.
Of wellicht wilt u de waarde van de woning weten bij verkoop, scheiding of erfenis.

Bij het taxeren van woningen komt veel kijken. De waarde van de woning wordt door een groot aantal factoren bepaald, zoals de actuele marktsituatie, de bouwkundige constructie, de staat van onderhoud, het materiaalgebruik, de indeling, voorzieningen, vloer- en grondoppervlak, de ligging en directe omgeving, het bestemmingsplan en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of asbest.

Wij voldoen aan strenge opleidings- bijscholings- en ervaringseisen. U kunt rekenen op deskundig advies. De taxatiewaarde en andere voor u belangrijke informatie leggen wij voor u vast in een duidelijk en leesbaar taxatierapport.

 


Home|Over ons|Taxatie|Kontakt